Algemene voorwaarden

Webwinkel:

 
Algemeen:

 Baby-deco is een online winkel voor babycadeau-artikelen welke via www.baby-deco.nl bezocht kan worden. Dit betekent dat de artikelen normaal gesproken via de TNT-Post verstuurd zullen worden. In overleg kunnen de artikelen ook afgehaald worden. 
Toepasselijkheid:Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Baby-deco worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Baby-deco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Baby-deco. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

Overeenkomsten:

 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Baby-deco. Baby-deco is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

In het geval van vooruitbetaling moet de betaling binnen 10 dagen voldaan zijn, gedurende deze 10 dagen worden de bestelde artikelen gereserveerd. Mocht de betaling niet voldaan zijn in die termijn dan gaan het betreffende artikelen weer terug in de verkoop. Alvorens hiertoe over te gaan zal Baby-deco eerst nog een herinnering naar de klant verzenden. 

Prijzen:

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Baby-deco kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten:
De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen:
- €3,25 (brievenbuspost)
- €6,75 (pakketpost lichtgewicht)
- €14,50 (vanaf 2 kg of groter dan 100 x 50 x 50 cm)

Verzendkosten zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden gedurende het bestelproces automatisch berekend.
Baby-deco behoudt het recht om de verzendkosten te wijzigen. 

Betaling:

U kunt bij Baby-deco op de volgende manieren betalen:

- Contant bij afhalen (afhalen in overleg).

- Vooruit betalen door middel van een overschrijving/telebankieren.

 - Via iDEAL. 

 


Levering:

Baby-deco streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Hiertoe is baby-deco echter niet verplicht. Bij de met handbeschilderde artikelen geldt een andere levertijd. Deze staat bij het artikel aangegeven.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal baby-deco bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Baby-deco zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De koper verplicht is de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden.De verzendkosten worden aan het eind van het bestelproces aangegeven.  

Baby-deco werkt met een real-time assortiment. Indien een artikel, om welke reden dan ook, niet meer voorradig is, dan zal baby-deco per e-mail contact met u opnemen. Dit artikel kan kosteloos geannuleerd worden. Baby-deco zal de eventuele vooruitbetaling terugbetalen. 

De bestellingen zullen worden verzonden door TNT-Post. De levering geschiedt in de meeste gevallen de dag nadat de artikelen door Baby-deco zijn verstuurd. 

Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Baby-deco gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Retourneren en afkoelperiode:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering (volgens de Wet Verkoop op Afstand).  Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden.Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Baby-deco zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Alle ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Baby-deco kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. 

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) heeft Baby-deco tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. 

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Baby-deco heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald. 

Retouradres:

Baby-deco

Markt 10

3231 AH Brielle

Annulering van uw bestelling:

Iedere bestelling kan, zonder opgave van redenen, worden geannuleerd. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Baby-deco kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Baby-deco reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zal Baby-deco de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht.

Indien u de bestelling niet binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. 

Baby-deco is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.  

Klachten:

Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.  

Overmacht:

Baby-deco heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk/via e-mail aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Baby-deco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy:

Baby-deco respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Baby-deco zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u mij verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Baby-deco gebruikt uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Baby-deco zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden (zoals pakketdiensten) ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. 
 
Aansprakelijkheid:

Baby-deco is niet verantwoordelijk voor schade of letsel;

-die het resultaat is van (verkeerd) gebruik van de producten.

-veroorzaakt is door verzending van het produkt.

In geval van geschil wordt de afnemer verzocht zich tot Baby-deco te wenden.
Prijzen:De op de website vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Contact Baby-deco:

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen  of bellen met 0168-478624 of 06-24150016.

Kopierecht:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder toestemming van Baby-deco.
 

Bedrijfsgegevens:


Baby-deco bloemetjeroze.jpg

Adres: Markt 10

Postcode: 3231 AH Brielle  

Telefoonnummer: 0181-478624 of 06-24150016

Website: www.baby-deco.nl

E-mail: info@baby-deco.nl

Kvk: 52467740 

BTW: NL850459102B01

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • ideal
  • Galerie van Bellen Art
  • e-businesstravel
© 2011 - 2022 BABY-DECO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel